Kes saavad osaleda?

Vee-ettevõtted

Pumpade ja veepuhastusseadmete kaasamine tarbimise juhtimise programmi on lihtne ja laialt kasutuses ka mujal maailmas. Seadmete tark juhtimine, ilma põhitegevust kahjustamata toob ettevõttele lisa tulu.

Kontorihooned

Kontorihoonetes on tavaliselt kasutuses hooneautomaatika süsteem (BMS) ja FuseBox seadmed ühendatakse sellega.

Ventilatsiooniseadmeid – lülitades need välja näiteks 10 minutiks või 60 minutiks või nende võimsust võimalusel vähendades, sõltuvalt tingimustest. Meil on mitmeid eritüübilisi hooneid, kus ventilatsiooni juhime.

Kütteseadmeid – Lihtne on kokkulepitud ajaks välja lülitada elektrilised kütteseadmed. Hoone konstruktsioonil on piisavalt suur inerts, et võimaldada vähemalt 30 min kuni 60 min lülitamisi, sõltuvalt ka ilmastikutingimustest.

Jahutusseadmed – Jahutusseadmetega on sama lugu nagu kütteseadmetega. Sõltuvalt ilmastikutingimustest on jahutusseadmete väljalülitamine või nende koormuse vähendamine võimalik nii, et hoones viibijad seda ei tunneta.

Haiglad

Haigla on ehitatatud 1984a. ja on 596 voodikohaga.
Haigla sihtasutusel oli tarbimise juhtimise programmiga liitudes kolm eesmärki:

  1. Tõsta haigla varustuskindlust läbi varugeneraatorite ja akupankade kasutamise
  2. Tekitada haiglale uus ja jätkuv sissetulek
  3. Parandada haigla energiakasutust ja vähendada elektriarveid

Tulemus:

  • Aastane kulude kokkuhoid koos tuludega energiakaubandusest: 80 000eur
  • Süsteemiga liitmise kulud 0 eurot
  • Süsteem töötab põhitegevust segamata, mis on haiglate puhul elu ja surma küsimus
  • CO2 emissiooni vähendamine
  • Tarbimise jälgimine reaalajas ja läbi selle kulude vähendamine

Külmhooned

Külmhoonetes on lihtne reguleerida külmakompressoreid. Külmhoonetes on teatud ajahetkedel piisavalt inertsi seadmete välja lülitamiseks või alla koormamiseks kuni paariks tunniks.

Kokkuvõtvalt: Kui erinevad tarbimiskohad, nagu hotellid, haiglad, tööstused jne. osalevad tarbimise juhtimise programmis, on võimalik väga lühikese etteteatamisega mõjutada terve riigi elektritarbimist. See tähendab, et võimalik on vältida kallite ja saastavate elektrijaamade rajamist, mis peaksid katma elektrivajaduse tiputundidel või kui taastuvenergia tootmine on ebastabiilne.

Mis kõige tähtsam – ettevõtjad saavad säästa elektrikuludelt ning teenida kasumit elektriturult.

tagasi