Meie teenused

Alljärgnevalt on loetletud erinevad teenused, mida FuseBox pakub.

Tarbimise juhtimise analüüs

Enne tarbimise juhtimisega alustamist on vaja välja uurida, millised on ettevõtte võimalused programmiga liitumiseks. Vastused on vaja leida alljärgnevatele küsimustele:

* Millised on elektrienergiat tarbivad seadmed
* Mis on nende seadmete funktsioonid
* Millised on sobivad hetked seadmete väljalülitamiseks või tarbimise vähendamiseks
* Mitmeks minutiks on võimalik seadmeid välja lülitada
* Kas on kasutuses hooneautomaatika
* Millised võivad olla potentsiaalsed riskid
* Kas kasutuses on varugeneraatorid või akud

Eesmärk on tarbimist juhtida nii, et see ei häiri ettevõtte põhitegevust.

NPS (Nord Pool Spot) börsihinna järgi juhtimine

Kui Teie ettevõte on valinud elektrimüüjalt börsipaketi, sõltub Teie elektri hind igas tunnis NordPool Spot börsihinnast. Börsil muutuvad hinnad iga tund ja hinnavahe võib olla mitmekordne.
Igas ettevõttes on elektrit tarbivaid seadmeid, mille tarbimist saab nihutada ühest tunnist teise, ilma et see mõjutaks ettevõtte tegevust või sisekliimat.

Elektriturul avariireservina osalemine

Tarbimist õigetel hetkedel vähendades on võimalik osaleda energiaturul avariireservina. Avariireservi vajab eesti põhivõrgu ettevõtja AS ELERING. Teeme kõik endast oleneva, et maksimeerida kasu, mida Teie ettevõtte tarbimise juhtimisega on võimalik saavutada. Oleme Teile kasulik ja usaldusväärne partner.

Võrguteenuse optimeerimine

Võrguteenuse eest tuleb tasuda kohalikule võrguettevõtjale. Need on näiteks Elektrilevi, Imatra, VKG Elektrivõrgud jne. Meie kogemus ütleb, et 85% juhtudel on võimalik võrguteenuse kulu vähendada. Nii saate kokku hoida isegi tuhandeid eurosid aastas.

Varugeneraatorite kulu vähendamine

Varugeneraatorid on kasutuses ettevõtetes ja asutustes, kus elektrienergia on elutähtis ja katkestused ei tohi tegevust peatada. Varugeneraatoreid on vaja kindla aja tagant testida ja see on ettevõtte või asutuse jaoks kulu. FuseBox vähendab oluliselt või kaotab need kulud sootuks. Võta meiega ühendust ja vaatame täpselt üle, kuidas me Teile kasulik saame olla.

Võrgulepingu analüüs

Võrgulepingud on tihti sõlmitud võrguettevõtjaga juba aastaid tagasi. Valida saab reeglina paari erineva variandi vahel ja väga tihti on analüüsidest selgunud, et on võimalik maksta oluliselt vähem. Meie analüüsi tulemusena saate aruande, kus on näidatud Teie olemasoleva lepingu eripärad ja ettepanekud kulude vähendamiseks.

Täpne tarbimisinfo

Kujutage ette mis võimalused Teile kulude kokkuhoiuks tekivad, kui Teie käsutuses on 60 või 3600 korda täpsem tarbimise info, kui seni. Te saate soovi korral minutilise või sekundilise täpsusega jälgida seadmete tööd ning viia sisse vajalikud muudatused töökorralduse või tarbimise optimeerimiseks.

Hea näide iseloomustamaks kasutuse võimalust meie kliendi näitel: “Meil on kasutuses seadmed, mille taga töötavad inimesed, kes saavad töötasu tunnipalga alusel. Hommikul seadmed käivitatakse kuid pahatihti tegelikult tööd ei tehta. Nüüd, kus me näeme seadmete tarbimist 1min täpsusega, näeme täpselt, millal seadmega päriselt tööd hakatakse tegema. Sellisel moel säästame tööjõukuludelt ja kasvatame toodangut.“
Millist kasu Teie ettevõte täpsetest tarbimisandmetest võib saada?

Tarbimisandmete analüüsid

Tarbimisandmete analüüsi on tarvis erinevate protsesside paremaks korraldamiseks või jälgimiseks. Osades ettevõtetes teeb seda finants- või tootmisjuht, kuid soovikorral teeb seda Teie jaoks FuseBoxi finantsanalüütik. Esitame Teile vajaliku analüüsi või kokkuvõtte teie soovitud perioodide kaupa.

CO2 emiteerimise vähendamine

Lisaks poliitilisele tahtele ja kokkulepetele, mis on EL sisesed või globaalsed on paljud ettevõtted huvitatud oma ökoloogilise jalajälje vähendamisest. FuseBox saab elektrienergia tarbimist juhtides Teie ettevõtte ökoloogilise jalajälje muuta oluliselt väiksemaks. Suudame seda vajadusel täpselt mõõta ja raporteerida. Näiteks põlevkivist elektrienergia tootmisega võrreldes säästame iga tarbimata jäänud MWh puhul ca 1 tonni CO2-te.

Erinevate vooluallikate lülitamised

Aegajalt on majanduslikult kasulik vooluallikaid ümber lülitada. See vajadus on hoonetes, kus on kasutusel generaatorid, CHPd, akupangad või taastuvenergia tootmiseks vajalikud seadmed. Õigesti ajastades on sellisel moel võimalik raha säästa või teenida.

Tarbimise vähendamine

Kõige lihtsam viis elektrienergialt kokku hoida on seda mitte tarbida. Meie paigaldatud seadmete ja juhtimissüsteemiga saame vähendada Teie elektritarbimist selliselt, et see ei sega Teie põhilisi protsesse. Iga säästetud euro saate pöörata näiteks ettevõtte arengusse.

Taastuvenergia seadmete tasuvusaja vähendamine

Taastuvenergia tootmiseks vajalikud seadmed on reeglina suhteliselt kallid. Näiteks päikesepaneelide tasuvusaeg ehk ROI (Return on investment) on meie kliimas orienteeruvalt 15 aastat. Me toome tasuvusaja tarbimise juhtimise programme kasutades oluliselt lähemale. See annaks võimaluse neisse rohkem investeerida ja veel rohkem säästa, kas pole?

Energiaaudit ja ressursiaudit

Ressursiaudit, mis saab sisaldada ka energiaauditit näitab ettevõtjale kätte tema hoonete ja protsesside energiatarbimise kitsaskohad ning aitab kaasata investeeringutoetusi.

FuseBoxi meeskonnal on ressursiauditite tegemise kogemus ning saame hästi aru klientide vajadustest ning võimalustest. Teeme Teile suuremaid või väiksemaid auditeid ja aitame likvideerida ka leitud kitsaskohad, ikka selleks, et saaksite töötada kasumlikumalt ja ettevõttele rohkem tulu teenida.

Energiatõhususe meetmed

Audititest selgub, kus on võimalik saavutada suurem energiasääst ja energia efektiivsem kasutamine. Selleks on erinevaid võimalusi, alates valgustite vahetamisest kuni ventilatsioonisüsteemide vahetuse ja välisseinte soojustamiseni. Kas teadsite, et nt. kontorihoonetes on võimalik elektri tarbimist vähendada ~2% lihtsalt sellega, et teavitate kontoritöötajaid, et hoonele paigaldati tarbimise monitoorimiseks täpsed mõõtmisseadmed.

Elektri hinnapakettide konsultatsioonid

Meil on pikaajaline ja põhjalik kogemus elektripakettide analüüsimises. Erinevatel elektrimüüjatel on tihti väga erinevad hinnapaketid milles varieeruvad lepingu pikkused ja hinnastamise põhimõtted. Kui Te ei ole ise 100% kindel, milline võiks olla parim variant, aitame Teil leida soodsa pakkuja ning teha õige valiku.

Tiputundide hoiatussüsteem

Kui Teil on valitud elektrimüüjalt „börsipakett“ mille hind erineb igas tunnis, olete valinud võimaluse ise oma elektrikulusid juhtida. NordPool Spot elektribörsil erinevad hinnad kohati kümnekordselt ja sellistel kallimatel tundidel soovite ilmselt võimalikult vähe elektrit tarbida. Pakume Teile NPS hinna hoiatussüsteemi, mis on väga lihtne ning pääsete igapäevasest arvuti taga hindade jälgimisest.

Lihtne ja selge kasjutajakeskkond

Pakume Teile tasuta kasutamiseks lihtsat ja arusaadavat kasutajakeskkonda, kus saate hoida silma peal oma tarbimisandmetel, vaadata erinevaid tarbimise juhtimisega seotud muudatusi ja mõndagi muud kasulikku.